Ανακυκλώνω / αλλάζω θερμοσίφωνα

Οι δικαιούχοι οικογένειες θα μπορούν να λάβουν επιδότηση για την αντικατάσταση των ενεργοβόρων ηλεκτρικών θερμοσιφώνων με νέους, σύγχρονης τεχνολογίας ηλιακούς θερμοσίφωνες στο πλαίσιο του νέου προγράμματος. Η πρωτοβουλία “Ανακυκλώνω – Αλλάζω Θερμοσίφωνα” θα βοηθήσει άμεσα τουλάχιστον 120.000 ελληνικά σπίτια, με αποτέλεσμα τη μείωση τουλάχιστον 210 εκατομμυρίων τόνων CO2 ετησίως. Ταυτόχρονα, με την αντικατάσταση ηλιακών στην χώρα η χρήση ηλεκτρικής ενέργειας για τη χρήση ζεστού νερού χρήσης θα μειωθεί κατά περίπου 65%.

Είναι απαραίτητο να επιστρέψεις για ανακύκλωση τον παλιό θερμοσίφωνα που θα αντικαταστήσεις, προκειμένου να είναι δυνατή η επιδότηση της αγοράς νέου ηλιακού θερμοσίφωνα. Για να επιδοτηθεί ο νέος θερμοσίφωνας, ο παλιός θα πρέπει να:

  • Να είναι λειτουργικός πριν από την αφαίρεση, όπως διαπιστώνεται από μια ευρεία οπτική εξέταση.
  • Να είναι τοποθετημένος στην κατοικία που αφορά η αίτηση επιδότησης.
  • Να έχει χωρητικότητα ≥ 40 λίτρα.

 

Προϋποθέσεις ένταξης στο πρόγραμμα

  1. Να είσαι ιδιώτης και όχι επιχείρηση.
  2. Να έχεις γεννηθεί πριν την 1η Ιανουαρίου του 2006.
  3. Κάθε φυσικό πρόσωπο υποβάλλει μόνο μία αίτηση.
  4. Το μέσο ετήσιο εισόδημα ανά μέλος οικογένειας δεν πρέπει να ξεπερνάει τις 30.000 ευρώ.
  5. Τα νοικοκυριά που έχουν ήδη ενταχθεί σε άλλο πρόγραμμα εξοικονόμησης ενέργειας, όπως το «Εξοικονομώ – Αυτονομώ» ή το «Εξοικονομώ 2021» δεν μπορούν να υποβάλουν αίτηση.