Φωτοβολταϊκά

Στα γραφεία μας μπορούμε να σας καθοδηγήσουμε σε μια ολοκληρωμένη εγκατάσταση φωτοβολταϊκού στέγης, καθώς επίσης και να προετοιμάσουμε τον φάκελό σας για την αίτηση net metering.